Om skolen

Torvastad skole og kultursenter har grupper på alle trinn fra 1. til 7. klasse samt skolefritidsordning.

Sekretær: Rita Stange Bø, tlf. 52812280,
Rektor: Liv Hammervold, tlf. 52812281
Inspektør: Else Brit O. Kjærgård, tlf. 52812282
SFO-leder: Turid Simonsen, tlf. 52812288

Kulturhusleder: Vegard Fossum tlf. 52811666

Kontaktlærere 2020-2021

  1. Judith Kristiansen Eliassen, Birgitte Åsheim
  2. Kari Elisabeth Dale, Kristianne Leithaug
  3. Kristiane Benedikte Duøy Bentsen, Solveig Berle Grutle
  4. Marianne Fossdal Edvardsen, Stine Lise Kvilhaug Thomassen
  5. Anita Grønningen, Øyvind Hafstad
  6. Janne Linn Kristiansen, Torgeir Melvær Nesse, Monica Johnson
  7. Vidar Levinsen, Gro Elin Våga

Renathe Brendeland, miljøarbeider
Siv Karin Bråthen, miljøarbeider
Monica Wegner Danielsen, lærer
Anna Einarsen, miljøarbeider
Laina Erland, miljøarbeider
Anita Grønningen, lærer
Margareth Dahle Hausken, lærer
Lene Hedlund-Strand, miljøarbeider
Kristian Kildemand, lærer
Elise Kvinnesland, miljøarbeider
Nina Lindtner, lærer
Simon Gudmundsen Lund, lærer
Liv Marit Mathiassen, lærer
Karin Jonette Ness, lærer
Kristin Nilsen, miljøarbeider
Astrid Birgitte Wegner Osnes, miljøarbeider
Brit Pedersen, lærer
Inger Johanne Sandhåland, miljøarbeider
Madelen Hauge Solbakk, lærling
Siv Johanne Sjøen Tollaksen, miljøarbeider
Marharyta Soendervik, lærer
Anne Storesund Vågen, lærer
Marit Wichmann, miljøarbeider
Hanne Ånensen, miljøarbeider

Torvastad skole og kultursenter ble åpnet i august 2015. Inneværende skoleår har vi ca.300 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har 40 ansatte i tillegg til rektor, inspektør og sekretær.

Vi er samlokalisert med Torvastad kulturhus og nyter godt av både sambruk av lokaler og deres kompetanse og entusiasme innenfor ulike kulturaktiviteter.

Torvastad Arena ble åpnet omtrent samtidig med skolen og ligger som nærmeste nabo. Skolen disponerer Arenaen gjennom hele skoledagen og har derfor svært gode og moderne fasiliteter for ulike typer idrett og fysisk aktivitet.

Vi ligger godt lokalisert inn til Bjørgene turområde som er et variert og flott område både for fysisk aktivitet og læring.

Skoledelen er delt inn i 7 områder, et område for hvert klassetrinn. Hvert område består av et større og et noe mindre klasserom, i tillegg til to grupperom. I det største klasserommet har hvert trinn et amfi som brukes til å samle elevene på trinnet flere ganger hver dag. De har oppstart av dagen, de synger og gjennomgår felles fagstoff, med mer. Romløsningen er laget for å i større grad tenke fleksibilitet i ressursbruk og i organisering av elevgruppene.

Hvert trinn har også egen inngang og egen garderobe.

Skolens hovedsatsingsområder er:

«Dypere læring med iPad som hjelpemiddel» og «Trygt og godt skolemiljø for alle».

 

Skolerute 2021-2022


Skolerute 2022-2023

Inndeling skoledagen


Inndeling av skoledagen skoleåret 2022/2023

Ordensreglement

Informasjon om skolemelk

Skolefrukt informasjon

Hjemme fra skolen eller ikke?

Parkering henting og bringing

Buss 1 går fra Gunnarshaug sør kl. 07.57 om Viken til Torvastad skole og kultursenter. Den går ikke innom Storasundfeltet. Buss 2 går fra Nordbø 08.00 og Bøtoppen kl. 08.02 om Bø ungdomsskole. Den går ikke via Torvastad kirke/Dale. Busskort (ladekort) kan kjøpes på bussen, men det er lurt å bestille dette på Kolumbus’ hjemmeside. Da får man kort med navn, og det kan sperres ved evt. tap. Kortet koster 50 kr.